Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Nezávislé odborné audity PO a BOZP

Požární ochrana (PO)

Pro laika je velmi obtížné poznat skutečnou kvalitu služeb v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP). Ta se v lepším přídě projeví až při kontrole orgánů státní správy, v horším případě při událostech typu požár, těžký pracovní úraz s následkem smrti apod. V té chvíli je však již pozdě něco zachraňovat.

Abyste těmto problémům a s nimi spojeným enormním nákladům předešli, nabízí vám ČKPB nezávislé odborné audity v oblastech PO a BOZP.

Co audit obsahuje?

  1. Posouzení kvality služeb vašeho dodavatele se zvláštním zřetelem na nedodržování zákonných norem,
  2. návrhy změn vedoucích k efektivnějšímu řešení PO a BOZP,
  3. posouzení přiměřenosti cen účtovaných vašim dodavatelem.

Jaké jsou nejčastější důsledky chyb v PO a BOZP?

  1. Pokuty od státních orgánů,
  2. krácení pojistného plnění v případě škodní událostí,
  3. náhrada léčebných výdajů a bolestného,
  4. náhrada ušlé mzdy zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, a to i po zbytek života.
©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.