Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Podmínky členství v ČKPB

Členem ČKPB se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která o toto členství projeví zájem prostřednictvím on-line formuláře a jeho žádost je ze strany ČKPB schválena. Člen nemusí být osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany (PO) ani bezpečnosti práce (BOZP). Stačí, pokud s touto problematikou přicházejí do styku nebo se o ni jen zajímají. Vítáni tak jsou také personalisté, architekti, lékaři, podnikatelé i společnosti a firmy napříč obory.

Základní členství v ČKPB je bezplatné.

Další podmínky členství upravují stanovy ČKPB a etický kodex, které naleznete v sekci Dokumenty ČKPB.

 

 

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.