Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Specialisté ČKPB

Specialisté ČKPB jsou k dispozici členů komory, ale rádi pomohou i fyzickým a právnickým osobám, které členy ČKBP nejsou.

Požární Ochrana Ing. Jan Jonák, MBA jonak@ckpb.cz
Bezpečnost Práce PhDr. Zuzana Šidlichovská sidlichovska@ckpb.cz
Požární bezpečnost staveb  Ing. Libor Jánský jansky@ckpb.cz
Hasicí Přístroje a Hydrantové systémy Ing. Jiří Beránek beranek@ckpb.cz
Elektrická požární signalizace Ing. Josef Moš mos@ckpb.cz
Stabilní hasicí zařízení Ing. Bohumil Kotlík kotlik@ckpb.cz
Zařízení pro odvod tepla a kouře Ing. Jiří Sedláček sedlacek@ckpb.cz
Pracovně lékařské služby MUDr. Jan Polák polak@ckpb.cz
Hygiena práce Eva Bartoňová DiS bartonova@ckpb.cz
Koordinátor BOZP na staveništi Roman Baudyš baudys@ckpb.cz
Stavební inženýrství Ing. Arch. Václav Krajc krajc@ckpb.cz
Technický dozor staveb Ing. Pavel Vyhnánek vyhnanek@ckpb.cz
E-learning - elektronické školení ing. Jiří Eder eder@ckpb.cz
Školení řidičů Václav Volf volf@ckpb.cz
Správní právo, pracovní úrazy, pracovně právní vztahy  JUDr. Josef Kešner kesner@ckpb.cz

 

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.