Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Pracovní úraz - nejen o novinkách ve vyplácení náhrad škod

Pořadatel: BOZPprofi.cz - Verlag Dashöfer
Lektor: Tomáš Neugebauer
Konáno kdy: bez omezení
Konáno dne: on-line

Seminář určen pro:

manažery a referenty BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, auditory systému managementu BOZP a další zájemce o problematiku pracovních úrazů.

Cíl semináře:

novela zákoníku práce a vydání nového prováděcího předpisu přineslo řadu změn v poskytování náhrad škod zaměstnancům, kteří utrpěli pracovní úraz. Jak v praxi správně postupovat od vzniku pracovního úrazu až po poskytnutí náhrad škody a nemajetkové újmy postiženému nebo pozůstalým se dozvíte v tomto semináři. Upozorněno bude nejen na novinky, ale i na problémy, které praxe přináší.

Obsah semináře:

  • postup při vzniku pracovních úrazů
  • poskytnutí náhrad škod a nemajetkové újmy
  • problematické oblasti - praktická řešení


Další informace a objednávka

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.