Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech II.

Pořadatel: BOZPprofi.cz - Verlag Dashöfer
Lektor: JUDr. Martin Mikyska
Konáno kdy: bez omezení
Konáno dne: on-line

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny. 

Záznam druhé - odpolední - části semináře, který se konal 31.5.2017 v Praze. 

Cílem semináře bylo zprostředkovat profesní hlediska zúčastněných osob a jejich kombinací přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak také k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací. Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků vyplývajících z jejich vlastního profesního působení a následné výměně zkušeností. 


Další informace a objednávka

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.